Rewitalizacja ul. Krakowskie Przedmieście

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
"Modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od Ulicy Świętokrzyskiej do Placu Zamkowego"

 

Data rozpoczęcia: 01 grudzień 2007
Data zakończenia: 31 lipiec 2008

 

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich

Nadzór inwestorski w branżach: elektrycznej, teletechnicznej i wodno-kanalizacyjnej.

backup