Remonty kładek dla pieszych w Warszawie

Sprawowanie czynności nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z remontami kładek dla pieszych w Warszawie.

 

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich

backup