Konserwacja sygnalizacji świetlnej

Pełnienie nadzoru inwestorskiego technicznego nad konserwacją sygnalizacji świetlnej, znaków świetlnych i oświetlenia drogowego na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA.

 

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

backup