Rozbudowa dróg w Piastowie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa systemu dróg na terenie miasta Piastowa, woj. Mazowieckie.

 

Data rozpoczęcia: 07 grudzień 2009
Data zakończenia: 31 październik 2010

 

Inwestor: Miasto Piastów reprezentowane przez Burmistrza m. Piastowa

Nadzór inwestorski w branżach: drogowej, sanitarnej i elektrycznej.

backup