Modernizacja drogi krajowej w Wyszkowie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad  poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 62 w m. Wyszków

 

Data rozpoczęcia: 10.08.2010
Planowana data zakończenia: 30.11.2010

 

Inwestor: Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Warszawie

backup