Przebudowa ul. Francuskiej i Paryskiej w Warszawie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa ul. Francuskiej i Paryskiej w Warszawie”.

 

Data rozpoczęcia: 10 wrzesień 2009
Data zakończenia: 17 grudnia 2010

 

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Nadzór inwestorski w branżach: drogowej, elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej i gospodarowania zielenią.

 

backup